EDSM ENERJİ - Enerji Danışmanlık Servis Mühendislik Ltd. Şti.
 
   Çalışma Alanlarımız    |    Eğitim    |    Teknik Bilgi    |    Firma Profili
 
 
Raporlar
Çalışma Alanlarımız
 
    
    
    
Raporlar

İndir    Dünyada ve Türkiye'de Enerji Verimliliği ve Türk Sanayiinde Enerji Verimliliğinin İncelenmesi


İndir    Türkiye'de Enerji Verimliliğinin Durumu ve Yerel Yönetimlerin Rolü


İndir    Türkiye'nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı'nın Geliştirilmesi Projesi Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu


İndir    Türkiye Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışmaları Raporu "Yeşil Ekonomiye Geçiş"


İndir    Bitez İçin Planlama Politikaları ve Plan Kararları Önerileri


İndir    Irc Anatolia Hakkında


İndir    Tapping the Potential for Energy Savings in Turkey


 
 
Basın Odası  |  Site Haritasi  |  İletişim  |  Gizilik Politikası