EDSM ENERJİ - Enerji Danışmanlık Servis Mühendislik Ltd. Şti.
 
   Çalışma Alanlarımız    |    Eğitim    |    Teknik Bilgi    |    Firma Profili
 
 
Bina Enerji Kimlik Belgesi
Çalışma Alanlarımız
 
Bina Enerji Kimlik Belgesi

Şirketimiz  “Enerji Verimliliği Kanunu” ve “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” ilgili hükümlerine göre, mevcut binalar ve yeni binalar için hazırlanması gereken “Bina Enerji Kimlik Belgesi”ni vermeye yetkili “EKB Uzmanı” yetiştirilmesi eğitimlerini vermek üzere yetkilendirilmiştir.

Enerji kimlik belgesi (EKB) uzman eğitimleri;  T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından verilen “EKB Uzmanı Eğitici Belgesi” ne sahip enerji verimliliği danışmanlık firmalarında görev yapan eğiticiler tarafından verilmektedir.
 
Mevcut Binalar: Bünyesinde enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış mühendis veya mimar bulunduran “Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketleri”, mevcut binalara “Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluş” sayılır.

Yeni Binalar: Bünyesinde enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış “Serbest Müşavir Mühendis” belgesine sahip olan mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler, bürolar, ofisler yeni yapılacak olan binalara “Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluş” sayılır.

Enerji kimlik belgesi: Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgeyi ifade eder.

BEP-TR: Enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesi için kullanılan ve Bakanlık internet adresinden erişim sağlanan yazılım programı.

Kullanım alanı: Binanın inşa edilen ve kullanılabilen tüm bölümlerinin; duvarlar, kolonlar, ışıklıklar, giriş holleri, açık çıkmalar, hava bacaları, saçaklar, tesisat galerileri ve katları, ticari amaçlı olmayan ve binanın kendi ihtiyacı için otopark olarak kullanılan bölüm ve katlar, yangın merdivenleri, asansörler, tabii zemin terasları, kalorifer dairesi, kömürlük, sığınak, su deposu ve hidrofor dairesi çıktıktan sonraki alanı.
 
Önemli tadilat: Binada cephe, mekanik ve elektrik tesisatı gibi enerji tüketimini etkileyen konularla ilgili toplam tadilat maliyetinin, binanın emlak vergisine esas değerinin % 25’ini aştığı tadilatları,
 
Yapı inşaat alanı: Işıklıklar hariç olmak üzere, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen bütün katlarının alanı ifade eder.

 
 
Basın Odası  |  Site Haritasi  |  İletişim  |  Gizilik Politikası