EDSM ENERJİ - Enerji Danışmanlık Servis Mühendislik Ltd. Şti.
 
   Çalışma Alanlarımız    |    Eğitim    |    Teknik Bilgi    |    Firma Profili
 
 
Çalışma Alanlarımız
 
Enerji Potansiyel Taraması ( EPS )

(Energy Potential Scanning – EPS):

  Hollanda’da geliştirilmiş, endüstriyel kuruluşların enerji verimliliklerini arttırabilmeleri için kullanılan bir danışmanlık metodudur. Uzun vadeli “Gönüllü Anlaşmalara” hazırlık için geliştirilmiştir. Hollanda’da EİE’nin karşılığı olan yarı devlet kuruluşu SenterNovem (şu anda Agentschap NL bünyesindedir) tarafından 2008’de EİE’ye ve seçilmiş az sayıda Türk Danışmanlık Şirketine “Gönüllü Anlaşmalar Pilot Projesi” çerçevesinde eğitim verildi. Bu eğitimi alanlardan 4 uzman da, EDSM Enerji bünyesinde bulunmaktadır.

EDSM Enerji, Arçelik LG ve Vestel Firmaları’nda EPS uygulamaları yapmıştır.

                                                           


Enerji Potansiyel Taraması (EPS) İşleyişi:

1.Aşama: “Enerji Potansiyel Taraması (EPT)” ve “Enerji Eylem Ekibi (EEE)” oluşturulması ve ekibin bilgilendirilmesi, çalışma planı.
(1 hafta)

2.Aşama: İşletmenin “Enerji Tüketim Analizi (Energy Consumption Analysis - ECA)” yapılması ve bu etüde Eylem Ekibinin katılarak ileriye yönelik sistemin kuruluşunda, yeni analizlerin nasıl yapılacağının öğretilmesi.
(3 – 4 hafta)

3.Aşama: Veriler ışığında öncelikli bölgelerde iyileştirme projeleri oluşturulur; projeler değerlendirilir. İşletmenin “Enerji Verimliliği İyileştirme Planı (EVİP)” oluşturularak, danışmanlık işi tamamlanır.
(8 – 12 hafta)


Enerji Potansiyel Taraması (EPS) Ürünleri:

  2. Aşama’nın sonunda bir Enerji Tüketim Analizi Raporu (~Enerji Etüdü Raporu)

  3. Aşama’nın sonunda bir “Enerji Verimliliği İyileştirme Planı Raporu”


Enerji Eylem Ekibi (EEE):

•  Fabrikada Enerji Tüketim Analizi’nin yapılmasında danışmanlarla birlikte çalışır.

  Yardımcı İşletmelerden ve üretimde önemli enerji tüketen departmanlardan, teknik yeterliliği yüksek, tecrübeli, bölümünde yetki sahibi,

Fabrika büyüklüğüne ve proses karmaşıklığına bağlı olarak 2-3 veya en fazla 5 kişiden oluşur.

Enerji Eylem Ekibi, Danışmanlar Desteği ile;

•  Proje süresince her hafta düzenli olarak biraraya gelerek EPT’nı yürütür.

  Fabrikanın enerjiyi ne kadar ve nasıl kullandığını inceler.

  Enerji verimliliği arttırılacak öncelikli bölgeleri tespit eder.

  Öncelikli bölgelerde veri toplama çalışmalarına önderlik eder.

  Verileri yorumlayarak iyileştirme projeleri önerir, tartışır ve geliştirir.

  Önerilen projeleri önem sırasına koyar.

  Seçilen projelerin fizibilite çalışmalarını gerçekleştirir.

  Fizibiliteleri cazip sonuçlar veren projeler için uygulama planı oluşturur.

Enerji Potansiyel Taramasının Avantajları…

  Fabrikanın etkili personeli enerji tüketimi ve verimlilik potansiyeli konularında detaylı olarak bilgilendirilmiş olur.

  Özellikle üretim departmanlarında rastlanan değişime direnç, katılımcı bir çalışmayla kırılır; yeniliğe açık, paylaşımcı atmosfer desteklenir.

  Fabrikada mevcut problemler konusunda gerçekçi bilgi alışverişi yapılıp, uygulanabilecek potansiyel çözümler üretilebilir.

  Fabrika personelinin aktif katılımı ile problem çözümü için yüksek motivasyon sağlanır.

  Çalışma sırasında daha önce gündeme gelmemiş veya gündeme gelmiş ama çözülememiş ikincil problemlerin çözülmesi için uygun ortam oluşur; yeni çözümler üretilebilir; yeni bakış açıları oluşur.

  Projenin sonunda, ekip faaliyetlerini azaltılmış bir yoğunlukla sürdürür (2-3 ayda bir toplanarak) güncel verileri gözden geçirir, üretim veya enerji tüketimindeki değişiklikleri takip eder, yeni fırsatları değerlendirir, 1 veya 2 yılda bir İyileştirme Planını günceller.

  Fabrikanın dış danışmanlara bağımlılığı azalır, daha seyrek ve daha hedefe yönelik destek alabilir.

  Değişen piyasa ve üretim şartlarına bağlı olarak planlar revize edilebilir, her koşulda fabrikanın enerji performansının optimumda kalması sağlanır.

 
 
Basın Odası  |  Site Haritasi  |  İletişim  |  Gizilik Politikası