EDSM ENERJİ - Enerji Danışmanlık Servis Mühendislik Ltd. Şti.
 
   Çalışma Alanlarımız    |    Eğitim    |    Teknik Bilgi    |    Firma Profili
 
 
KOJEN-TRİJEN-BİYOGAZ-GÜNEŞ-RÜZGAR TESİSİ FİZİBİLİTE HİZMETİ
Çalışma Alanlarımız
 
KOJEN-TRİJEN-BİYOGAZ-GÜNEŞ-RÜZGAR TESİSİ FİZİBİLİTE HİZMETİ


  “Enerji Verimliliği Kanunu, Bina Enerji Performans Yönetmeliği, Lisansız Enerji Üretme Yönetmeliği” ve TOKİ idaresi tarafından da teşvik edilen “Kojenerasyon-Trijenerasyon”, sistemleri, artık 1000 m2 lik bir binadan, bir kasabanın, küçük bir belediyenin hem ısısını, sıcak suyunu, buharını ve elektriğini hem de “absorbsiyonlu chiller” ile soğutmasını;  %93’lere varan verim ile sağlayabilmektedir.

EDSM Enerji bünyesinde yer alan uzman, sözleşmeli uzman ve akademisyen danışmanları ile kojen-trijen fizibilitesi, ısı geri-kazanımı, biyogaz, güneş, rüzgar tesisi fizibilitesi ve projeleri yapmaktadır. ODTÜ-MATPUM kojen ve ESER Yeşil Bina trijen, rüzgar, güneş enerjisi fizibiliteleri ve şartnamelerini hazırlamıştır. Keskinoğlu Piliç İşletmesi’nin de; biyogaz tesisi fizibilitesinde, yabancı konsorsiyum ve danışmanlık şirketi ile birlikte yer almıştır. Yapılan fizibilite ve etüt raporuna göre, TSKB kredi sağlamıştır.

 
 
Basın Odası  |  Site Haritasi  |  İletişim  |  Gizilik Politikası