EDSM ENERJİ - Enerji Danışmanlık Servis Mühendislik Ltd. Şti.
 
   Çalışma Alanlarımız    |    Eğitim    |    Teknik Bilgi    |    Firma Profili
 
 
Çalışma Alanlarımız
 
Paylaşımlı Enerji Performans Anlaşması (SEPC)


  Bu tür perfomans anlaşmasında, işletme, anlaşma süresince, önceden ödediği enerji miktarını, enerji verimliliği danışmanlık firmasına veya bankaya ödemeye devam eder. Anlaşma bittiği zaman, yapılan iyileştirme, uygulama ve yatırım, işletmenin olur ve sağlanacak verimlilik oranından kaynaklı parasal kazanımlar da işletmenin olur.

Anlaşma süresince verimlilikten-tasarruftan kazanılan para ise; kredi finansmanı, faizi, yatırım, işletme ve enerji verimliliği danışmanlık şirketi arasında paylaşılır.

 
 
Basın Odası  |  Site Haritasi  |  İletişim  |  Gizilik Politikası