EDSM ENERJİ - Enerji Danışmanlık Servis Mühendislik Ltd. Şti.
 
   Çalışma Alanlarımız    |    Eğitim    |    Teknik Bilgi    |    Firma Profili
 
 
TS EN 14064 KARBON AYAK İZİ ÖLÇME, HESAPLAMA, KARBON OFF-SET PROJELERİ HİZMETİ
Çalışma Alanlarımız
 
TS EN 14064 Karbon Hesaplama Sistemi Hizmeti

  EDSM Enerj; kamu, özel  tüm sanayi ve ticari binaların 2012 Kyoto sonrasına hazır olabilmeleri, herhangi bir yaptırım, ceza ya da ürünlerin satışı ile ilgili bir kısıtlamaya uğramamaları için, karbon hesaplarını, mevcut durumlarını (baseline) ortaya koymak, enerji verimliliği etüt ve projeleri, VAP ve uygulamalarla azaltmak üzere paket hizmet vermektedir..

Bu çalışmalarının amacı; şirketlerin kurumsal faaliyetlerinden kaynaklı mevcut karbon etkisini ortaya koymak değil, aynı zamanda kaynak kullanımı, karbon emisyonları ve giderlerinin azaltılmasına yardımcı olmak için bir azaltım stratejisi sunmaktır.

 Proje kapsamının belirlenmesi ve kurumsal karbon hedeflerinin belirlenmesi,
 Baz değer karbon ayakizinin hesaplanması,
 Karbon azaltımı ve giderlerin düşürülmesi,
 Personel ve paydaşların sürece katılımının sağlanması ve değerlendirme,

Sağlam bir karbon yönetimi programı, giderek büyüyen çevre odaklı pazar ortamında rekabet üstünlüğü sağlayabilecektir.

Çalışmanın gerçek ticari bir fayda sağlaması için aşağıdaki yaklaşım önerilmektedir.
  EDSM Enerji; “enerji verimliliği etüt proje ve VAP”, “TS EN 16001 Enerji Yönetim Sistemi”, “TS EN 14064 Karbon Hesaplama ve Yönetimi”, “Temiz Üretim” hizmetlerini ayrı ayrı değil, entegre olarak yapmayı hedeflemektedir.
 
 
Basın Odası  |  Site Haritasi  |  İletişim  |  Gizilik Politikası