EDSM ENERJİ - Enerji Danışmanlık Servis Mühendislik Ltd. Şti.
 
   Çalışma Alanlarımız    |    Eğitim    |    Teknik Bilgi    |    Firma Profili
 
 
TS EN 16001 Enerji Yönetimi Sistemi Hizmeti
Çalışma Alanlarımız
 
TS EN 16001 Enerji Yönetimi Sistemi Hizmeti

  Temmuz 2010 dan itibaren, ülkemizde de yürürlüğe giren TS EN 16001 ile 2011 de yürürlüğe girmesi beklenen ISO 50001 Enerji Yönetim Standartlarını hazırlama komisyonu olan “TSE-AYNA Komitesi”nde de yer alan EDSM Enerji, şimdilik gönüllü olan bu standartların yaygınlaştırılması ve zorunlu olması için çalışmalarını sürdürmektedir. 

EDSM Enerji tarafından, “TS EN 16001 Enerji Yönetim Sistemi” kurulurken yapılacak çalışmalar şöyledir:

 İlgili Enerji Yönetimi ile ilgili Yasal Mevzuatı’nın tespiti;
 Enerji Yönetimi Politika Taslaklarının Oluşturulması;
 Firmaya uygun enerji unsurlarının belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için prosedürün oluşturulması; gerekli eğitimin verilmesi;
 Enerji Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi;
 Amaç ve Hedeflere Yönelik Yönetim Programlarının Oluşturulması;
 Enerji Yönetimi Organizasyonu’nun Oluşturulması;
 Uygulama (Operasyon) Kontrol Esaslarının Belirlenmesi;
 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Esaslarının Oluşturulması;
 İç Denetim Planlama ve Uygulama Esaslarının Oluşturulması;
 Mevcut Yönetim Gözden Geçirme Esaslarının Gözden Geçirilmesi ve Enerji Yönetim Sistemi gereklilikleri ile ilgili bileşenlerin Yönetim Gözden Geçirme Esaslarına entegre edilmesi; ve
 Enerji Politikalarının Gözden Geçirilerek Kesinleştirilmesi
 

EDSM Enerji’nin Sorumlulukları

 Mevcut durumun analiz edilmesi ve raporlanması;
 Proje planının hazırlanması ve idare ile mutabakata varılması;
 Enerji unsurlarının belirlenmesi ve önceliklendirme çalışmalarının idare Enerji Eylem Ekibi (EEE) ile birlikte yürütülmesi;
 Dokümantasyon yapısına karar verilmesinde kılavuzluk edilmesi;
 Dokümantasyonun hazırlanmasında standart gereklilikleri doğrultusunda EEE’nin yönlendirilmesi;
 Enerji Yönetim Sistemi dokümantasyonunun ve uygulamaların ilgili standartlara uygunluğunun takibi ve gerekli müdahalelerin yapılması;
 Eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi ve
 Danışmanlık boyunca EEE ile birlikte yapılan toplantıların raporlanması ve takibi;

 
 
Basın Odası  |  Site Haritasi  |  İletişim  |  Gizilik Politikası